Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 - toate secțiunile

Daniel Buda (PPE ), în scris. – Bugetul Uniunii pe anul 2015 are rolul de a răspunde provocărilor viitoare, de a promova inițiativele privind creșterea economică, locurile de muncă, investițiile de interes general, dar nu în ultimul rând, de a consolida domenii deficitare sau cele de interes prioritar.

Din păcate, propunerea de reducere a creditelor de angajament a fondurilor operaționale pentru organizațiile de producători contribuie la mărirea decalajelor de dezvoltare. Reamintesc că în unele state membre nivelul de organizare a grupurilor de producători se află la un nivel foarte scăzut.

De asemenea, atrag atenția asupra faptul că aplicarea mecanismului de „disciplină financiară” poate crea dificultăți agricultorilor în ceea ce privește plățile directe cu un cuantum ce depășește 2000 euro.

Eliminarea cotelor la lapte în aprilie 2015 și la zahăr în 2017 vor crea dezechilibre majore la nivelul pieței interne. De aceea, se impune cu prioritate crearea unui fond destinat identificării de noi piețe de desfacere în țările terțe.

Comisia a alocat recent 30 milioane euro pentru prospectarea noilor piețe, în cadrul ajutorului temporar în regim de urgență, odată cu aplicarea embargoului impus de Rusia. Avem nevoie în continuare planuri de acțiune concrete susținute de un buget robust pentru reducerea excedentului de produse lactate și zahăr