Cadrul financiar multianual 2014-2020, adaptat pentru a răspunde crizei sanitare și economice fără precedent!

PPEPandemia de COVID-19 afectează în mod dramatic societatea și economia Uniunii Europene, obligând statele membre să adopte măsuri excepționale. Pandemia reprezintă o urgență acută în materie de sănătate publică pentru cetățeni, societăți și economii. Statele membre se confruntă cu o cerere tot mai mare de resurse de stat pentru finanțarea sistemelor de sănătate publică și pentru menținerea serviciilor publice.

În acest context, în cadrul reuniunii Grupului PPE din Comisia REGI, am analizat Regulamentul de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Pentru a oferi un răspuns adecvat la nevoile apărute în urma pandemiei de COVID-19, Comisia propune acum activarea, cu un buget de 2,7 miliarde EUR, a Instrumentului pentru sprijin de urgență, creat în 2016 în perioada de vârf a crizei refugiaților pentru a oferi asistență statelor membre în ceea ce privește pandemia de COVID-19 . Având în vedere evoluția rapidă a crizei, Comisia propune, de asemenea, consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene/rescEU, cu un buget suplimentar de 300 milioane EUR, pentru a se facilita constituirea de stocuri mai mari și coordonarea distribuției de resurse esențiale în întreaga Europă.

Având în vedere faptul că acesta este ultimul an al CFM 2014-2020, iar Uniunea Europeană se confruntă cu o criză economică și sanitară fără precedent, Comisia propune modificarea Regulamentului privind CFM pentru a elimina limitările domeniului de aplicare al marjei globale pentru angajamente pentru a permite finanțarea integrală, în valoare de 3,0 miliarde EUR, a răspunsului la pandemia de COVID-19!