Cadrul UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale

Daniel Buda, în numele grupului PPE . – Jacques Chevalier a definit statul de drept ca fiind tipul de regim politic în care puterea statului se află încadrată și limitată de către drept. Statul de drept a fost și va constitui o preocupare majoră a oricărei societăți moderne, de aceea valori precum demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, toleranța, securitatea și nu numai trebuie să constituie numitorul comun într-o Europă unită, o Europă deschisă și sigură, aflată permanent în serviciul cetățeanului și a întreprinderilor noastre. Aceste valori au fost și vor fi inalienabile și imprescriptibile. O Europă consolidată, cu state membre consolidate, reprezintă o centură de siguranță pentru orice persoană, indiferent de naționalitatea sa, așa cum o justiție independentă și eficientă poate stimula mediul de afaceri, investițiile și crearea locurilor de muncă. Existența oricărui derapaj de la aceste valori este de natură să creeze insecuritate, care ne poate afecta viața de zi cu zi. De aceea, existența unor mecanisme eficiente, care să permită sancționarea oricăror încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale individuale este absolut necesară. Cu atât mai mult cu cât aceste valori, care consfințesc statul de drept, pot fi ușor volatilizate și chiar și democrațiile considerate ca fiind consolidate. Uniunea Europeană în ansamblu și România, în special, au demonstrat că au capacitatea de a crea mecanisme și instituții capabile să garanteze securitatea statului de drept. Actualul sistem de monitorizare permite identificarea și intervenția acolo unde se constată încălcări ale legislației Uniunii Europene la nivelul fiecărui stat membru. Se impune, însă, mai departe, o colaborare și mai strânsă între Parlamentul European, statele membre, Comisie și Consiliu, care să consolideze strategiile în domeniul justiției, atât la nivelul fiecărei țări, cât și la nivelul Uniunii Europene, ca o garanție a funcționării statului de drept).