Carierele femeilor în mediul academic și științific

Egalitatea de gen este unul dintre principiile promovate de Uniunea Europeană, urmărindu-se eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor și diminuarea segregării de gen în mediul științific și academic din UE, întrucât este extrem de important să se asigure că femeile și bărbații beneficiază de un tratament egal, au aceleași drepturi și obligații și aceleași oportunități de muncă, iar contribuția lor în cadrul societății este apreciată și respectată în egală măsură.

În ciuda schimbărilor pozitive din ultima perioadă, statele membre încă se confruntă cu prezența scăzută a femeilor în cele mai înalte poziții academice și decizionale din instituțiile științifice și în universități, ceea ce confirmă existența barierelor bazate pe prejudecăți, care împiedică femeile să acceadă la posturi de conducere. Conform statisticilor, chiar dacă 59 % din absolvenții de studii superioare de la nivelul Uniunii Europene sunt femei, doar 18 % din acestea reprezintă numărul profesorilor universitari, femeile fiind subreprezentate în domeniile științei, ingineriei, managementului în cadrul posturilor de conducere.

Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție, întrucât consider că trebuie luate măsuri imediate în vederea eliminării barierelor culturale și instituționale ce favorizează prezența segregării de gen în mediul științific și academic, fiind necesară încurajarea aplicării de tratamente egale și nediscriminatorii, în speranța impulsionării activităților de cercetare.