Printre provocările cu care se confruntă Europa în domeniul energiei se numără dependența de importurile de petrol și gaze care s-a amplificat în ultimii ani, lipsa de diversificare, prețurile ridicate la energie influențate de taxele pe energie impuse de către stat, creșterea cererii de energie la nivel global, precum și integrarea și interconectarea piețelor energetice și denaturările pieței provocate de diferite sisteme de sprijin.

Îndeplinirea obiectivelor UE privind schimbările climatice necesită un ansamblu de măsuri, fapt care implică, pe lângă utilizarea energiilor din surse regenerabile, și evaluarea beneficiilor tehnologiilor cu emisii reduse de carbon în raport cu tehnologiile cu niveluri ridicate de emisii.

Am votat în favoarea raportului care vizează o nouă organizare a pieței energiei, considerând că propunerea Comisiei Europene pentru o politică energetică implicând în egală măsură structuri centralizate și descentralizate este una corectă și viabilă în actualul context internațional.