Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA

Circulația liberă a persoanelor și mărfurilor în UE atrage după sine și ilegalități săvârșite de cetățenii europeni la nivel transfontalier. Numai în ceea ce privește fraude la plata TVA sunt estimate pierderi anuale de 60 de miliarde de euro.

Tranzacțiile transfrontaliere implică costuri administrative ridicate, care sunt greu de suportat pentru IMM-uri. Pentru evitarea acestora, se impun reguli mai simplificate prin cooperare transfrontalieră între autorități care să reducă sarcina administrativă utilizând o bază digitală comună de raportare.

Având în vedere evoluția rapidă a comerțului electronic, este necesară identificarea măsurilor ce urmăresc creșterea cooperării între statele membre în materie de tranzacții digitale, pentru a pune în aplicare o strategie integrată și cuprinzătoare de combatere a fraudelor electronice.

Pentru a face față noilor provocări, autoritățile fiscale sunt nevoite să adopte tehnologii noi, astfel încât supravegherea fluxului de tranzacții să se desfășoare în timp real. Racordarea tuturor terminalelor de plată la un sistem on-line constituie un mod sigur și eficient de combatere a fraudei la plata TVA-ului.

M-am exprimat în favoarea acestui raport, ținând seama de faptul că transmiterea cu întârziere a raportărilor constituie un alt obstacol în lupta fraudei, iar autoritățile fiscale naționale trebuie să trateze cu prioritate facilitarea schimbului de informații cu autoritățile judiciare, precum și cu autoritățile Europol și OLAF.