Cazeinele și cazeinații destinați consumului uman

Raportul referitor la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman propune apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman, necesitatea sa derivând din exigențele adaptării cerințelor de compoziție a cazeinelor comestibile la standardul internațional.

Astfel, standardele internaționale impun stabilirea parametrilor legați de nivelul maxim de umiditate al cazeinei comestibile la 12 % (în loc de 10 %, cât era anterior) și de conținutul maxim de grăsimi din lapte al cazeinei acide comestibile la 2 % (în loc de 2,25 %). Importanța acestor standarde rezultă prin prisma contextului legislației generale în domeniul alimentelor, care prevede asigurarea liberei circulații a unor produse alimentare prielnice sănătății care să aducă o contribuție considerabilă calității vieții cetățenilor. În acest sens, se va asigura informarea consumatorilor cu privire la alimentele pe care le consumă, propunerea incluzând dispoziții privind etichetarea cazeinei și cazeinaților destinați consumului uman.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider că sănătății și siguranței alimentare trebuie să li se acorde importanța cuvenită, astfel încât cetățenii Uniunii să beneficieze de un trai sănătos, favorabil unei dezvoltări armonioase și în acord cu standardele internaționale.