Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole

Domnule Președinte, clonarea animalelor a constituit o preocupare majoră pentru domeniul cercetări. În același timp, siguranța și securitatea alimentară, dar totodată și sănătatea animalelor au reprezentat pentru Uniunea Europeană obiective a căror consolidare s-a dorit și se dorește în permanență.

Nu este lipsită de relevanță, însă, împrejurarea că unele state de pe glob folosesc clonarea animalelor în scopuri agricole, astfel încât prezenta reglementare este absolut necesară. Cercetările și studiile efectuate ne arată astăzi că peste 80 % din populația Uniunii Europene nu dorește să consume hrană provenită de la animale clonate. În aceste condiții, trasabilitatea produselor alimentare, dar și a materialului germinativ care ajunge pe piața internă a Uniunii Europene, trebuie să conțină toate certificatele de import care să garanteze că acestea nu provin de la animale sau de la descendenți rezultați în urma acestui proces.

Pe de altă parte, clonarea animalelor reprezintă, practic, nu doar o tehnologie nouă, insuficient de bine cunoscută, ci și o metodă de cercetare binevenită, fie și dacă ne-am opri doar asupra conservării raselor de animale pe cale de dispariție, a producerii de medicamente, și nu numai.

Tocmai de aceea, consider că trebuie să sprijinim în continuare cercetarea la nivel european în domeniul clonării animalelor, precum și o analiză mult mai aprofundată a efectelor acesteia pe termen lung. Este necesară, astfel, o reevaluare și o revizuire într-un timp rezonabil ca să se țină seama de toate progresele tehnice și științifice în acest domeniu, și nu în ultimul rând de percepția opiniei publice.