Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (Text codificat)

Obiectivul simplificării și clarității actelor legislative ale Uniunii Europene are ca scop creșterea gradului de coerență și un acces cât mai facil al cetățenilor europeni, în același timp oferind posibilitatea de a face uz de anumite proceduri legislative.

Salut recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane ( Codul Forntierelor Schengen). În contextul crizei imigranților și a trecerii frontierelor de către numeroși refugiați este nevoie de documente bine structurate care să ofere cadru legal corespunzător, fapt pentru care m-am exprimat în favoarea acestui raport.