Codul vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană

În urma intrării în vigoare a dispozițiilor regulamentului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii au fost semnalate anumite nereguli și norme lacunare care împiedică punerea corectă în aplicare a acestui cod. Astfel, prin această inițiativă se urmărește îndreptarea acestor erori în vederea asigurării unui tratament egal al mărfurilor.

Principala problemă identificată se referă la absența unui temei juridic al autorităților competente din statele membre pentru a aplica dispozițiile cu privire la transportarea și prezentarea mărfurilor în vamă atunci când sunt descărcate, notificarea sosirii unei nave maritime sau a unei aeronave, dispozițiile privind depozitarea temporară. În lipsa temeiului juridic, realizarea atribuțiilor de supraveghere vamală devine greu de îndeplinit în parametri optimi. Drept urmare, autoritățile se vor afla în imposibilitatea de a percepe corect taxele la import și să aplice corespunzător măsuri fără caracter fiscal, dar și să identifice riscurile legate de mărfurile care ajung în porturile sau aeroporturile lor.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider necesară remedierea acestor deficiențe în vederea îndeplinirii corecte a atribuțiilor legate de supravegherea vamală.