Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM

Crima organizată reprezintă una dintre principalele amenințări de la nivel global. Organizațiile constituite din grupuri infracționale și-au intensificat activitățile ilegale în ultimii ani, fiind nevoie de noi acțiuni pentru sancționarea acțiunilor acestora.

Drept urmare, e necesară crearea unui cadru pentru transpunerea corectă a normelor existente, monitorizarea și evaluarea eficacității lor. Astfel, statele membre ar trebui să transpună toate instrumentele existente la nivel european și internațional în cadrul luptei împotriva infracționalității organizate, corupției și spălării banilor.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider că e necesară o abordare multidisciplinară pentru prevenirea și combaterea criminalității organizate și, totodată, realizarea unui parteneriat consolidat între autoritățile naționale și agențiile UE relevante.