Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente (dezbatere)

Doamnă președintă, pedeapsa capitală, tortura, dar și tratamentele cu cruzime inumane sau degradante sunt incompatibile cu principiile și valorile care guvernează Uniunea Europeană. Împrejurarea că unele substanțe sau produse din Uniunea Europeană pot fi utilizate pentru execuția ființelor umane prin injecție letală este o realitate, astfel încât este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare prin care să se prevină încălcarea drepturilor omului sub acest aspect. În acest context, este important să se asigure o îmbinare adecvată a măsurilor de natură legislativă, administrativă, judiciară și externă ale Uniunii Europene pentru a preveni și interzice producția, comerțul și utilizarea bunurilor destinate torturii, precum și a controla în mod efectiv elementele cu utilizări potențial letale și inumane. Importanță majoră și eforturi sporite trebuie direcționate către controlul exporturilor, dar și către elaborarea unei liste specifice cu bunuri care urmează a fi controlate. Cu toate acestea, eforturile nu pot fi limitate doar în direcția de eradicare a torturii prin reducerea disponibilităților echipamentelor cu care se pot comite abuzuri, ci și cu promovarea unor controale adecvate dincolo de frontierele sale. În continuarea acestor eforturi, Uniunea Europeană ar trebui, de asemenea, să încerce să controleze alte servicii care pot contribui la răspândirea produselor ce pot fi utilizate pentru tortură sau pedeapsa capitală, cum ar fi serviciile financiare, dar, mai ales, cele de comercializare. Pe de altă parte, în ceea ce privește asistența tehnică a furnizorilor ar trebui să le fie interzis să acorde instruire, consiliere, formare sau să transmită cunoștințe sau tehnici practice care ar putea ajuta la comiterea unor execuții judiciare. Nu în ultimul rând, trebuie subliniată necesitatea de a monitoriza în mod adecvat punerea în aplicare a angajamentelor statelor membre, inclusiv obligația lor de raportare și schimb de informații prin intermediul unui sistem securizat și criptat.