Am votat în favoarea proiectului de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă deoarece prin acesta se dorește o mai bună reglementare în acest sector.

Consider că vânătoarea de foci contribuie într-o mare măsura la subzistența comunităților indigene, aceasta fiind printre puținele surse de hrană la care aceștia au acces.

Propunerea raportului este una benefică acestor comunități deoarece printre altele, aceasta reglementeză cazurile în care Comisia Europeană poate interveni pentru a adopta acte delegate în vederea limitarii cantității de produse obținute din această vânătoare care pot fi introduse pe piață.