Comisia AGRI sprijină furnizarea neîntreruptă a plăților pentru a asigura stabilitate și predictibilitate fermierilor!

PPEÎn cadrul reuniunii Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală, al cărei vicepreședinte sunt, am dezbătut raportul referitor la Regulamentul de Tranziție privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021.

Întârzierea finalizării reformei PAC și a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021- 2027 creează incertitudine pentru fermieri și pentru sectorul agricol. Pentru a reduce incertitudinea, prezentul raport se bazează pe propunerea Comisiei pentru a asigura aplicarea continuă a normelor actuale și furnizarea fără întrerupere a plăților pentru fermieri și pentru alți beneficiari. Obiectivul raportului este de a crea stabilitate și securitate pentru fermieri și pentru sectorul agricol în ansamblu și de a asigura o cale clară către noua perioadă de programare PAC. Acest obiectiv urmează să fie îndeplinit printr-un Regulament de tranziție echilibrat și optimizat, bazat pe normele PAC actuale.

Prin intermediul unei reuniuni organizate pe o platformă online, am discutat despre importanța adoptării unor măsuri tranzitorii care să permită prelungirea aplicării reglementărilor existente până la punerea în practică a noului sistem. La acest aviz, am depus o serie de amendamente menite să favorizeze acordarea ajutorului național tranzitoriu atât în perioada de tranziție, cât și în noua PAC. Este clar că avem diferențe de subvenții între fermierii din est si cei din vestul Europei. Tocmai de aceea, consider că statele membre trebuie să fie lăsate de Comisia Europeană să ofere sprijin financiar fermierilor pentru a le permite să reziste pe piată. Eliminarea acestor plăți de la o zi la alta ar avea un impact negativ considerabil asupra mai multor sectoare sensibile. Prin continuarea acestor plăți, se pot asigura stabilitatea, predictibilitatea și planificarea pentru fermieri. Această continuare este în concordanță cu principiul prelungirii normelor actuale în perioada de tranziție și le-ar permite sectoarelor respective să se adapteze.

Elsi Katainen, raportor al acestui proiect, a subliniat faptul că: „Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și secretariatului pentru toate eforturile depuse. Fermierii trebuie să știe că în curând vor avea parte de un pachet legislativ care să ofere stabilitate și predictibilitate. Este responsabilitatea noastră să creăm stabilitate pentru siguranța agricultorilor. Acest pachet reprezintă răspunsul la stabilitate pentru fermieri. ”

Iată care sunt principalele amendamente pe care le-am înaintat:
Statele membre ar trebui să poată utiliza în continuare ajutorul național tranzitoriu în perioada când se aplică regulamentul de tranziție. Pentru a reduce diferențele concurențiale între fermierii din statele membre, ca urmare a diferențelor de plată pe hectar, statele membre ar trebui să mențină ajutorul național tranzitoriu si după intrarea în vigoare a noilor regulamente PAC 2021 – 2027.

Procedura legislativă nu a fost încheiată în timp util pentru a permite statelor membre și Comisiei să pregătească toate elementele necesare în vederea aplicării noului cadru juridic și a noilor planuri strategice PAC începând de la 1 ianuarie 2021, conform propunerii inițiale a Comisiei, generând un nivel înalt de incertitudine și potențiale riscuri pentru sectorul agricol și pentru fermieri.

În timpul perioadei de tranziție, este necesar să se asigure o repartizare echitabilă a plăților directe între statele membre, care este esențială pentru funcționarea pieței interne. Această repartizare ar trebui să se realizeze după criterii obiective, cum ar fi sumele primite de statele membre în cadrul primului și al celui de al doilea pilon al PAC, și ar trebui să țină seama de faptul că condițiile naturale, circumstanțele de pe piața forței de muncă și condițiile socioeconomice, nivelul general de trai, costurile de producție (în special prețurile terenurilor) și puterea de cumpărare nu sunt aceleași în întreaga Uniune.

Pentru a promova convergența în ceea ce privește dezvoltarea sectoarelor agricole și sustenabilitatea rurală ale statelor membre, este necesar ca plățile directe să fie repartizate mai echitabil între statele membre. Comisia se asigură că ritmul stabilit este aplicat în cursul perioadei de tranziție.

Statele membre care acordă ajutoare naționale transnaționale în 2020 pot continua să le acorde pe durata perioadei de tranziție și pot prelungi ajutorul național de tranziție după intrarea în vigoare a noului regulament privind PAC. Statele membre pot ajusta alocările financiare pentru fiecare sector în parte, pot modifica sectoarele și pot modifica condițiile de acordare a sprijinului individual.

Pentru a se asigura continuitatea în ceea ce privește schemele de ajutoare din sectorul vitivinicol și din sectorul apicol, precum și din sectorul fructelor și legumelor, trebuie stabilite norme care să permită ca aceste scheme de ajutoare să fie implementate în continuare până la sfârșitul perioadelor de programare respective. Prin urmare, anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 ar trebui să se aplice în continuare în această perioadă în ceea ce privește cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru operațiuni implementate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 după 31 decembrie 2021 și până la sfârșitul respectivelor scheme de ajutoare.

În concluzie, Comisia AGRI a Parlamentului European susține măsurile tranzitorii pentru buna implementare a Politicii Agricole Comune post 2020, iar în calitate de europarlamentar voi depune în continuare toate eforturile pentru ca Ajutorul național tranzitoriu să fie acordat atât în perioada de tranziție, cât și în noua PAC!