Comisiile PE pregătesc rezoluția privind Acțiunea coordonată a UE pentru a combate pandemia COVID-19 și consecințele sale!

PPEAstăzi voi participa la reuniunea grupului de lucru a Comisiilor de Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dezvoltare Regională, Bugete, Transporturi din Parlamentul European. În cadrul acestei ședințe, vom analiza rapoartele care vor fi dezbătute și votate în ședința plenară de la sfârșitul acestei săptămâni.

Iată care vor fi rapoartele dezbătute în cadrul acestei ședințe:
Modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020
Asistență pentru Grecia ca răspuns la presiunea sporită exercitată de migrație; Măsuri imediate în contextul pandemiei de COVID-19; Sprijin pentru reconstrucția după cutremur în Albania
Furnizarea de sprijin de urgență statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a face față pandemiei de COVID-19
Mobilizarea unor instrumente speciale de flexibilitate
Măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii
Măsuri pentru a sprijini sectorul agroalimentar în lupta împotriva COVID-19
Analiza Rezoluției: Coronavirus- Acțiunea coordonată a Uniunii Europene pentru a combate pandemia COVID-19 și consecințele sale
Vă voi reda discuțiile pe marginea acestor subiecte în zilele care urmează.