Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale

Prezenta inițiativă se referă la jurisdicția și legea aplicabilă, precum și la recunoașterea și executarea hotărârilor în materie de regimuri matrimoniale, stabilindu-se care este instanța competentă să se pronunțe cu privire la cererile în materie de regimuri matrimoniale.

Această propunere vine pe fondul mobilității crescute a persoanelor care generează o creștere a numărului de cupluri formate din cetățeni ai unor state membre diferite care locuiesc într-un stat membru diferit de statul lor membru de origine. În urma diverselor studii, s-au constat o serie de dificultăți pe care le întâmpină aceste cupluri transnaționale, dificultăți produse de anumite incompatibilități între normele aplicabile care reglementează efectele patrimoniale ale căsătoriei, atât cele de drept material, cât și de drept internațional privat.

Cu toate acestea, abordarea cu privire la propunerea în cauză nu este una comună la nivelul tuturor Statelor Membre, iar motivul este acela că prevederile sunt insuficiente pentru a crea un cadru omogen care să aibă în vedere toate situațiile ce pot apărea în acest sector, motiv pentru care am ales să mă abțin în privința votului final pe acest raport.