Conservarea biodiversității vegetale în România

Biodiversitatea este o problematică actuală importantă la nivel mondial, mai ales odată cu crearea numeroaselor soiuri moderne cu calități extraordinare atât din punct de vedere al producției, cât și al calității, dar și cu apariția organismelor modificate genetic, care duc la pierderea fondului de gene și la degradarea genetică a impresionantelor varietăți existente în mod tradițional. În România, la ora actuală, există o singură bancă de resurse genetice vegetale, la Suceava, care se ocupă cu conservarea durabilă a acestor soiuri tradiționale. Astfel, încurajarea dezvoltării și înmulțirii unor astfel de centre în România și crearea unei legături între cei care doresc conservarea acestor soiuri și cei care doresc introducerea lor în producție și încurajarea acestora din urmă la astfel de decizii contribuie la contracararea efectului negativ pe care apariția de noi soiuri și organisme modificate genetic îl are asupra fondurilor genetice, mediului, dar și asupra siguranței alimentare.

Care este punctul de vedere al Comisiei cu privire la încurajarea dezvoltării acestor tipuri de centre?

Ce măsuri propune Comisia în vederea înmulțirii/sprijinirii băncilor de resurse genetice vegetale?

Ce instrumente financiare are la dispoziție Comisia pentru a susține autoritățile române în ceea ce privește înmulțirea băncilor de resurse genetice vegetale?