Convenția de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului

Daniel Buda (PPE ), în scris. – Convenția privind acordurile de alegere a Curții este proiectată pentru a oferi o mai mare securitate juridică și previzibilitate pentru părțile implicate în acorduri și litigii internaționale, prin crearea unui sistem opțional de soluționare a litigiilor judiciare. Obiectivul Convenției este de a promova comerțul internațional și investițiile printr-o cooperare judiciară consolidată prin introducerea unor norme uniforme privind competența.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că urmărește să atingă un echilibru între necesitatea de a garanta părților că instanțele alese de aceștia vor soluționa cauza și necesitatea de a permite statelor să urmărească aspecte ale politicilor lor publice, precum respectarea garantării competenței exclusive a statelor.

Raportul completează practic obiectivele care stau la baza normelor UE privind prorogarea de competență, prin crearea unui set armonizat de norme în cadrul UE în ceea ce privește statele terțe care vor deveni părți contractante la convenție.