Convenția OIM privind munca forțată: politica socială

Dreptul muncii reprezintă unul din pilonii fundamentali ai muncii oneste și este instrumentul principal pentru combaterea exploatării prin muncă, ținând cont de faptul că munca forțată este o încălcare a drepturilor omului și aduce atingeri demnității a milioane de femei, bărbați, fete și băieți.

Protocolul din 2014 la Convenția Organizației Internaționale a Muncii dorește să actualizeze această convenție și care pune la dispoziție instrumente noi de combatere a muncii forțate, conferindu-i un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Mai mult, solicită guvernelor să ia măsuri pentru a proteja mai bine lucrătorii, îndeosebi lucrătorii migranți, de practici abuzive, și o perspectivă care se referă la protejarea ființei umane de munca forțată prin prevenire.

Am votat în favoarea acestei recomandări deoarece politicile Uniunii Europene trebuie să apere drepturile omului și munca decentă, eliminând totodată munca la negru, atât în interiorul , cât și în afara acesteia.