Convenția privind munca forțată a OIM (cooperarea judiciară în materie penală)

De la adoptarea convenției în 1930, Conferința Internațională a Muncii a făcut un apel către statele membre să elimine recurgerea la munca forțată în cel mai scurt timp posibil și să incrimineze orice astfel de faptă. Cu toate acestea, după mai mult de 80 de ani, Organizația Internațională a Muncii (OIM) estimează că cel puțin 20,9 de milioane de persoane sunt victime ale muncii forțate la nivel mondial.

Prin acest protocol, se urmărește să se abordeze toate lacunele de implementare și să realizeze progrese în prevenirea traficului de persoane în exploatarea prin muncă, precum și chestiuni legate de protecția și despăgubirea victimelor muncii forțate. În acest context, statele membre ale OIM trebuie să elaboreze o politică și un plan de acțiune bine definit la nivel național și să ia măsuri pentru a aplica dispozițiile protocolului.

Am votat în favoarea propunerii Consiliului de ratificare a Protocolului din 2014 la Convenția privind munca forțată din 1930 a Organizației Internaționale a Muncii deoarece acesta privește drepturile fundamentale, victimele și combaterea traficului, și constituie un pas important în ceea ce privește garantarea drepturilor victimelor infracțiunilor în întreaga Europă.