COVID-19: Parlamentul European va pune la dispoziție peste 3 miliarde euro, sprijin pentru sectorul sanitar din UE!

PPEPandemia de COVID-19 afectează în mod dramatic societatea și economia Uniunii Europene, obligând statele membre să adopte măsuri excepționale. Pandemia reprezintă o urgență acută în materie de sănătate publică pentru cetățeni, societăți și economii. Statele membre se confruntă cu o cerere tot mai mare de resurse de stat pentru finanțarea sistemelor de sănătate publică și pentru menținerea serviciilor publice.

În acest context, în cadrul ședinței plenare din Parlamentul European, s-a adoptat cu o largă majoritate Regulamentul de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Pentru a oferi un răspuns adecvat la nevoile apărute în urma pandemiei de COVID-19, Comisia va activa, cu un buget de 2,7 miliarde EUR, Instrumentul pentru sprijin de urgență, creat în 2016 în perioada de vârf a crizei refugiaților pentru a oferi asistență statelor membre în ceea ce privește pandemia de COVID-19. Având în vedere evoluția rapidă a crizei, Comisia propune, de asemenea, consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene/rescEU, cu un buget suplimentar de 300 milioane EUR, pentru a se facilita constituirea de stocuri mai mari și coordonarea distribuției de resurse esențiale în întreaga Europă.

Este ultimul an al CFM 2014-2020, iar Uniunea Europeană se confruntă cu o criză economică și sanitară fără precedent. Drept urmare modificarea Regulamentului privind CFM va permite sprijnirea în mod direct a sistemelor de sănătate din statele membre ale UE în lupta lor împotriva pandemiei provocate de coronavirus!