Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED

Am votat în favoarea raportului de descărcare a gestiune al Bugetului general al UE – al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED. Documentul include o notă de însoțire a conturilor în care contabilul responsabil de audit EFD certifică faptul că aceste conturi prezintă o imagine fidelă a poziției financiare a fondurilor europene de dezvoltare în toate aspectele semnificative.

FED este principalul instrument pentru acordarea ajutorului Uniunii cooperării pentru dezvoltare în țările din Africa, Pacific (ACP) și țările de peste mări și teritorii (TTPM) și Caraibe. Tratatul de la Roma din 1957 prevedea pentru crearea acestuia în vederea furnizării de asistență tehnică și financiară, inițial numai țărilor africane, care, la acea vreme erau încă colonizate și cu care unele state membre aveau legături istorice.

Raportul prezintă în mod transparent felul în care au fost utilizate aceste resurse în cursul exercițiului financiar 2013.