Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC

Întreprinderea comună ENIAC are un rol esențial, fiind înființată în anul 2007 pentru o perioadă de 10 ani, având ca obiectiv principal elaborarea și implementarea unei agende de cercetare, în vederea dezvoltării de competențe-cheie în domeniul nanoelectronicii pentru diferite sectoare de aplicare.

În urma controalelor realizate, s-a constatat faptul că întreprinderea comună ENIAC dispune de conturi care prezintă într-un mod fidel situația financiară și rezultatele operațiunilor sale, precum și fluxurile de numerar aferente exercițiului financiar pe anul 2014, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare.

M-am exprimat în favoarea raportului privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2014 deoarece consider că această întreprindere a gestionat într-un mod eficient și transparent fondurile avute la dispoziție, urmărind în permanență atingerea scopului pentru care a fost înființată.