Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (dezbatere)

Domnule președinte, cooperarea teritorială europeană are un rol important în cadrul politicii de coeziune și reprezintă un element esențial în dezvoltarea regiunilor. În acest sens, inițiativele grupărilor europene de cooperare teritorială au înregistrat rezultate remarcabile în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri structurale și de investiții.

Prin urmare, statele membre trebuie să confere acestor grupări funcții sporite privind capacitatea de management și să încurajeze autoritățile de la nivel local și regional să înființeze grupări de cooperare cu capacitate juridică și de management al investițiilor.

Definirea „organizațiilor de integrare și cooperare regională” ca un grup de regiuni din aceeași zonă geografică, care au ca obiectiv o cooperare mai strânsă în domenii de interes comun, are scopul de a stabili obiective specifice de dezvoltare regională, care să urmărească interesul comun al regiunilor.

În acest context, apreciez demersul unor primari din România, care au creat „Alianța vestului”, solicitând creșterea atribuțiilor de gestionare a finanțărilor europene, în vederea consolidării cooperării teritoriale.