Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 (continuarea dezbaterii)

Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor colegi, regulamentul de tranziție este un instrument legislativ necesar pentru a se asigura continuitatea PAC și, în același timp, menit să prevină apariția unor dezechilibre majore în sectorul agricol. Fermierii au nevoie de certitudine pentru investițiile lor, iar acest regulament le pune la dispoziție instrumentele necesare pentru o tranziție lină către noua politică agricolă comună.

În același timp, regulamentul asigură fermierilor finanțarea necesară pentru a face față problemelor actuale cauzate de pandemie, păstrându-le astfel capacitatea de a produce hrană de calitate și la prețuri accesibile pentru consumatori. Un aspect important îl reprezintă asigurarea flexibilității între cei doi piloni, ceea ce permite statelor membre transferul între fondurile destinate plăților directe și cele pentru dezvoltarea rurală.

Deși Comisia nu a inclus inițial continuarea ajutorului național tranzitoriu în propunerea sa, noi am reușit adăugarea acestei forme de sprijin în regulament. Sunt opt state membre care utilizează acest mecanism de ajutor menit să contribuie la asigurarea durabilității fermierilor.

Menționez faptul că sprijinul prin ANT este asigurat de statele membre în cauză și nu creează sarcini suplimentare bugetului Uniunii Europene. Mai mult, este o formă de ajutor complementară, care nu are capacitatea de a produce distorsiuni pieței unice. Pe de altă parte a fost absolut necesar să introducem ANT-ul în acest regulament, pentru a se asigura continuitatea în viitoarea PAC. În lipsa unui orizont cu privire la atingerea convergenței externe depline, consider că acest sprijin trebuie continuat în viitoarea politică agricolă comună.