Drepturile omului și tehnologia în țările terțe

Internetul a devenit un spațiu public, de asemenea, o piață unică dezvoltată bazată pe libera circulație a informațiilor și accesul la tehnologia informației. În secolul XXI internetul reprezintă o revoluție în ceea ce privește posibilitățile pe care le oferă schimbul de date, informații sau cunoștințe de orice fel.

Totodată, drepturile omului și libertățile fundamentale sunt universale, drepturi ce trebuie apărate la nivel mondial, și indiferent de forma în care sunt exprimate, supravegherea comunicațiilor aduce atingere drepturilor la viață privată, în cazul în care se desfășoară în afara unui cadru juridic corespunzător.

Mai mult, acest raport dorește includerea unor clauze în toate acordurile cu țările terțe care să se refere în mod explicit la promovarea, garantarea și respectarea libertății digitale, accesul necenzurat și nerestricționat la internet, dreptul la viață și protecția datelor.

Am votat în favoarea raportului deoarece, pe lângă cele menționate mai sus, acesta atrage atenția asupra dezvoltării TIC în zonele de conflict pentru o mai bună securitate și o mai bună respectare a drepturilor omului.