#EU4FairWork: Comisia Europeană lansează campania de combatere a muncii nedeclarate!

PPEComisia Europeană a lansat prima campanie europeană împotriva muncii nedeclarate, derulată împreună cu Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate şi cu Autoritatea Europeană a Muncii.

Iniţiativa urmăreşte să sporească gradul de informare a lucrătorilor, companiilor şi decidenților politici, susținând că munca nedeclarată nu este rentabilă, privează lucrătorii de protecţie socială, distorsionează concurenţa între companii şi creează breșe uriaşe în finanţele publice. Un nou eurobarometru special ilustrează amploarea acestei probleme: unul din zece europeni susţin că au achiziţionat în ultimul an bunuri sau servicii care ar fi putut proveni din munca nedeclarată; o treime dintre europeni cunosc pe cineva care munceşte la negru.

Campania pentru transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată a debutat pe rețele sociale (#EU4FairWork). Din 16 martie 2020, în statele membre ale UE va începe Săptămâna de Acţiune pentru Munca Declarată, în decursul căreia vor avea loc o serie de activităţi, cum ar fi inspecţii în sectoarele cu risc, sesiuni de informări, vizite în şcoli etc. Comisia Europeană va adopta, de asemenea, un raport privind activităţile Platformei europene pentru combaterea muncii nedeclarate, compusă din autorităţile relevante din toate statele membre şi reprezentanţi ai partenerilor sociali la nivel intersectorial. Reţeaua intenţionează să ajute ţările membre ale UE să facă schimb de bune practici şi să se angajeze într-o cooperare strânsă transfrontalieră. Platforma, lansată în 2016, este pe cale să devină parte a Autorităţii Europene a Muncii (ELA), poziţie care îi va facilita viitoarele acțiuni.