Extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI)

Acordul privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației are ca scop eliminarea taxelor vamale pentru toate produsele tehnologiei informației care sunt vizate. Regimul scutirii de taxe vamale conferit de acest acord are un rol important în consolidarea și expansiunea comerțului din sectorul tehnologiei informației. Sunt vizate aproximativ 200 de linii tarifare, care cuprind calculatoare, telefoane, dar și factori de producție, componente și mașini pentru fabricarea de produse informatice.

În urma negocierilor, vor fi eliminate complet 65% din liniile tarifare până la 1 iulie 2016, urmând ca până în 2019 să fie eliminate aproape toate taxele vamale aplicabile importurilor de produse vizate de acord.

Extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației constituie un progres în procesul de reducere a taxelor vamale, având un impact pozitiv major în stimularea ocupării forței de muncă, precum și a stimulării creșterii produsului intern brut, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui acord.