Criza provocată de Covid-19 a generat multiplicarea platformelor online cu legume și fructe, într-un timp foarte scurt. Astfel, fermierii, pe lângă cultivarea și recoltarea legumelor și fructelor, oferă și serviciul de livrare, pentru a asigura controlul în ceea ce privește calitatea și transportul în siguranță ale produselor.

În perioada de carantină, volumul vânzărilor în sectorul conservelor de legume, fructe și nu numai a crescut extrem de mult și diverși producători au încercat să găsească diverse soluții pentru a-și menține afacerile în viață. Astfel, pe rețelele de socializare s-au realizat grupuri unde diverși producători s-au unit pentru a face totul mai accesibil și pentru a ajunge mai ușor la clienți. În această perioadă, s-a constatat că promovrea produselor și cumpărăturile în mediul online reprezintă o situație „win-win”, atât pentru producători, indiferent de domeniul de activitate, cât și pentru consumatori. Comerțul online oferă o șansă de afirmare și de dezvoltare fiecărui producător, iar consumatorii beneficiază de aceeași diversitate în rândul produselor.

Ce tipuri de instrumente are Comisia la îndemână pentru a amplifica și încuraja în continuare acest tip de comerț?

Răspuns dat de dl Wojciechowski
în numele Comisiei Europene
Referința întrebării: E-003951/2020

Atât cadrul juridic actual al programării pentru dezvoltare rurală(1), cât și propunerea Comisiei privind politica agricolă comună (PAC) după 2020(2) includ o gamă largă de posibilități pentru ca statele membre să sprijine înființarea și promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv prelucrarea și comercializarea produselor agricole, atât timp cât acestea se bazează pe o evaluare a nevoilor și contribuie la obiectivele generale și specifice stabilite pentru PAC.

Oportunități concrete de sprijin acoperă, în special, cooperarea orizontală și verticală la nivel local între actorii din lanțul de aprovizionare pentru stabilirea și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare scurte la nivel local (inclusiv prin intermediul platformelor online) și a piețelor locale, precum și activitățile de promovare într-un context local și activitățile de consolidare a capacităților. În ceea ce privește viitoarea PAC, intervențiile specifice și condițiile de eligibilitate aferente pentru a beneficia de un astfel de sprijin financiar vor trebui să fie detaliate de către statele membre în planurile lor strategice PAC, care urmează să fie pregătite de fiecare stat membru și transmise spre aprobare Comisiei.