Fermierii trebuie să fie văzuți ca parteneri în lupta pentru conservarea biodiversității!

PPEFermierii trebuie să fie văzuți ca parteneri în lupta pentru conservarea biodiversității!

În aceasta seară, am prezidat reuniunea Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, în cadrul căreia a fost organizată audierea publică privind „Conservarea biodiversității agricole”. După cum s-a subliniat în cadrul Acordului verde european, agricultura joacă un rol crucial atunci când vine vorba de combaterea schimbărilor climatice și de protejarea biodiversității. Mai mult, măsurile propuse de Comisie în comunicarea sa privind „Strategia UE pentru biodiversitate pentru 2030: readucerea naturii în viețile noastre”, vor avea un impact asupra fermierilor europeni pentru a fi în concordanță cu mai multe obiective de biodiversitate, cum ar fi agricultura organică, practicile ecologice agricole, practicile de conservare a solului și apei, agricultura de conservare, cea forestiera și practicile de îmbunătățire a bunăstării animalelor.

Agricultorii sunt în prima linie în ceea ce privește conservarea biodiversității. Resursele financiare alocate în cadrul Politicii Agricole Comune contribuie nu doar la protejarea biodiversității, ci și la furnizarea unor alimente de înaltă calitate și la prețuri rezonabile pentru consumatori.  În calitate de gardieni principali ai terenurilor noastre, fermierii joacă un rol vital în conservarea biodiversității în UE. Ei sunt printre primii care simt consecințele pierderii biodiversității, încercând astfel, prin intermediul tuturor instrumentelor de care dispun, să oprească acest declin. Biodiversitatea le permite să ne furnizeze alimente sigure, durabile, nutritive și la prețuri accesibile și le oferă acestora veniturile de care au nevoie pentru a prospera și a se dezvolta.

Palle BORGSTRÖM, Vicepresedinte of COPA, COPA-COGECA, a transmis următoarele idei: „Aș dori să mă refer la competitivitate, precum și la evitarea degradării biodiversității. Trebuie să ne sporim ambițiile în ceea ce privește biodiversitatea și protecția mediului. Fermierii se confruntă deja cu o serie de provocări pentru a oferi alimente sigure și surse de energie regenerabile. Există un impact al schimbărilor climatice. 11% din terenul agricol este expus riscului de a fi abandonat până în 2030. Trebuie pus accentul pe reînnoirea generațională. Numai 11% dintre fermierii europeni au vârsta sub 40 de ani.

Considerăm inacceptabile măsurile puternice propuse de Comisie pentru fermieri fără a exista o evaluare. Vor crește contribuțiile fără a exista și avantajele necesare pentru fermieri, ceea ce va conduce la o productivitate scăzută, la creșterea importurilor. Trebuie ca fermierii și asociațiile să fie considerați parteneri și să fie încurajați, nu descurajați, restricțiile disproporționate ar avea impact asupra alimentelor.”

Samuel MASSE, Vicepresedinte CEJA (Consiliul European al tinerilor fermieri), a subliniat următoarele idei: „Pentru tinerii fermieri, această strategie ar reprezenta o oportunitate. Vreau să vă spun că eu însumi sunt fermier și din punctul nostru de vedere, al tinerilor fermieri, strategia este una pozitivă. Noi, pe teren, ne dăm seama de impactul schimbărilor climatice. Strategia De la fermă a farfurie este una pozitivă deoarece ține cont de o schimbare majoră care s-a produs și anume, impactul asupra agriculturii. Primul obstacol pentru a demara o astfel de activitate este accesul la terenuri.”

Alberto ARROYO SCHNELL, Senior Manager de politici – IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii), a transmis faptul că: „Agricultura trebuie să fie un element sănătos. Se vorbește despre o agricultură durabilă. Trebuie să oferim mai multă responsabilitate pentru fermieri în ce privește biodiversitatea. O cooperare mai mare între actori este esențială. Acțiuni precum mesele rotunde în ce privește arhitectura verde a PAC-ului sunt importante. Avem nevoie de indicatori comuni. Criza COVID ne-a amintit cât suntem de vulnerabili, că suntem parte a naturii. Pandemia ne oferă și oportunitatea de a ne schimba modul de a gândi.”

Faustine BAS-DEFOSSEZ, Director de Program pentru Agricultura – IEPP (Institutul pentru politica europeană de mediu), a subliniat următoarele idei: „ Avem provocări foarte mari înainte. Am ajuns la un punct de răscruce. Este momentul să venim cu măsuri noi. Rata în declin în sectorul agricol e accelerată. Ce face sau ce nu face suficient PAC pentru a răsturna tendințele? În luna iunie, Curtea de Conturi Europeană a publicat un raport în care a fost subliniat că PAC a avut un aport prea mic pentru conservarea biodiversității. Cât privește cheltuielile, s-au cheltuit mulți bani pe prioritatea 4, dar o treime din acești bani s-au dus către zone cu constrângeri naturale, dar acestea nu au treabă direct cu obiectivele de biodiversitate. Circa 15% din plățile directe contribuie la biodiversitate. Pe viitor, se dorește să se pună un accent mai mare pe evaluările de impact, pe evaluarea rezultatelor efective.”

Felix WÄCKERS, Director al managementului durabil al culturilor Biobest – Cercetare și dezvoltare – Univeristatea Wageningen, Belgia, a transmis faptul că: „Biodiversitatea aflată în declin se bazează pe două sectoare: infrastructură și utilizarea substanțelor chimice în agricultură. Cât privește schemele de agro-mediu, acestea oferă creștere pe sistem de subvenții.”