Finanţarea politicii de securitate şi apărare comune

Într-o perioadă în care ne confruntăm tot mai frecvent cu diferite amenințări din exterior, politica de securitate și apărare a Uniunii Europene impune o reevaluare în vederea întăririi capacităților de intervenție şi de răspuns în cazul crizelor. Cel mai recent exemplu, criza valului de imigranți din Mediterană, atrage atenția asupra capacității limitate şi scoate în evidență lipsa unei acțiuni coordonate din partea statelor membre. Operațiunea Triton la care participau nu mai puțin de 20 de state membre a scos la iveală deficiențele cu care se confruntă Uniunea la capitolul securitatea frontierelor externe. Pentru a face față amenințărilor teroriste, tot mai frecvente în ultima perioadă, se impun măsuri concrete pentru creșterea eficacității, vizibilității și a impactului PSAC. Trebuie avute în vedere amenințări noi precum atacurile de natură cibernetică, vulnerabilitățile frontierelor şi securizarea comunicațiilor. Întărirea capacității de planificare şi de răspuns rapid pentru desfășurarea coordonată a misiunilor se realizează prin investiții mai cuprinzătoare în apărare şi prin gestionarea mai eficientă a mijloacelor existente. De asemenea, statele membre trebuie să depună eforturi în vederea dezvoltării industriei europene de apărare prin intensificarea colaborării cercetării din domeniile civil şi militar.