Daniel Buda (PPE ), în scris. Criza economică a afectat majoritatea sectoarelor economice iar urmările au însemnat creșterea șomajului, scăderea productivității și a rentabilității anumitor sectoare. Efectul de „hangover” post criză a atras după sine o scădere drastică a investițiilor la nivelul UE, ce a contribuit la scăderea gradului de încredere și a creat o relativă incertitudine a climatului economic european. Avem nevoie de instrumente financiare care să stimuleze investițiile private și să garanteze implementarea lor. Intervenția capitalului privat în investițiile publice va însemna cheltuieli mai eficiente și mai responsabile. Rezultatul alegerilor din Grecia a creat noi temeri și a afectat imediat piețele financiare, iar efecte se repercutează ulterior asupra economiilor statelor membre. Sunt convins că Fondul european pentru investiții strategice FESI va avea rolul de a minimaliza aceste temeri și de a întări încrederea investitorilor în potențialul economic al UE. Prin atragerea capitalului privat în economie și garantarea investițiilor, noua strategie de investiții aduce beneficii multiple: garantează investițiile, facilitând accesul la credit, contribuie la dezvoltarea IMMurilor, prin crearea de locuri de muncă și generează investiții pe termen lung. În același timp, consider că ar trebui exclusă din discuție orice posibilă contribuție suplimentară peste 8 miliarde din bugetul UE.