Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar

Politicile UE privind migrația trebuie să fie înclinate spre soluționarea cauzelor profunde ale migrației, având ca obiectiv principal investigarea și soluționarea cauzelor reale ale sărăciei în țările de origine. Totodată, UE trebuie să contribuie la crearea unui climat de pace și stabilitate și de promovare a dezvoltării economice, prin eforturi în vederea asigurării unor vieți sănătoase pentru toți cetățenii, a egalității de gen și asigurării unei educații de calitate favorabile incluziunii demografice.

Consolidarea protecției migranților, a solicitanților de azil și a grupurilor extrem de vulnerabile este un alt obiectiv al UE, prin combaterea într-un mod mai eficient a exploatării și traficului de migranți și colaborând mai strâns cu țările terțe pentru a îmbunătăți cooperarea în materie de stimulente pentru returnarea și reintegrarea voluntară în țările de origine ale migranților.

Am votat în favoarea prezentului raport, considerând că doar cu sprijinul și implicarea directă a Uniunii Europene statele mai defavorizate vor putea să ofere soluții la problemele cetățenilor.