Federațiile agricultorilor care îi reprezintă pe micii producători din România atrag atenția asupra problemelor legate de ghidurile solicitantului publicate spre consultare pentru viitorul PNDR, deoarece acestea pun beneficiarii în dificultate, conținând numeroase erori și situații de inadmisibilitate.

Cu toate că la elaborarea ghidurilor a participat și una dintre federațiile agricole din România, consorțiul însărcinat cu elaborarea noului PNDR nu a considerat importantă consultarea cu lucrătorii din domeniul agricol, iar experiențele anterioare au contat mai puțin, punându-se accent doar pe statistici.

În consecință, reprezentanții micilor producători susțin că ghidurile conțin numeroase erori care fac imposibilă implementarea lor, deoarece creează piedici beneficiarilor, punându-i în situații de incompatibilitate.

Care sunt mecanismele pe care le poate exercita Comisia la nivelul autorităților naționale, astfel încât acestea să țină cont de recomandările reprezentanților federațiilor agricole în toate etapele procesului de realizare a ghidurilor solicitantului?