Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală

Daniel Buda (PPE ). - Domnule Președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor colegi, proprietatea intelectuală a fost și va fi una dintre prioritățile Uniunii Europene, evoluția societății umane având ca fundament creativitatea și inventivitatea.

Industriile de profil contribuie cu aproximativ 38,6 % la produsul intern al Uniunii Europene, iar apărarea acestor drepturi are ca scop promovarea capacității oamenilor de a crea concepte și valori care duc la dezvoltarea economică a societății și la creșterea numărului locurilor de muncă.

Europa însăși este atractivă pentru investitori datorită cadrului legislativ care păstrează și promovează drepturile de proprietate intelectuală.

Salut și încurajez orice demers inițiat la nivelul Uniunii Europene venit în acest sens.

Sarcinile atribuite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și crearea Observatorului aduc plusvaloare procesului de creare a unei colaborări eficiente și coordonate la nivel național, european și mondial, având ca scop combaterea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală și dezvoltarea sectoarelor creative din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, sunt de părere că trebuie evitate posibilele suprapuneri ale responsabilităților Observatorului cu cele trasate în sarcina grupului de experți.

Susțin instituirea unui cadru funcțional simplificat, prin stabilirea clară a atribuțiilor celor două entități pentru eficientizarea activității și utilizarea responsabilă a capitalului uman și material și, nu în ultimul rând, pentru reducerea costurilor inutile.

Am convingerea că atât Parlamentul, cât și Comisia vor susține în continuare armonizarea progresivă a acestui sector.