Grupul PPE din Comisia REGI solicită crearea unei „rezerve de urgență de coeziune” pentru a răspunde pandemiei COVID-19!

PPEÎn cadrul ședinței de lucru a Grupului PPE din Comisia de Dezvoltare Regională a Parlamentului European, la care am participat în această săptămână, a fost adoptată poziția acestui grup în ceea ce privește rezerva de urgență de coeziune și alte măsuri pentru combaterea pandemiei COVID-19.

Pandemia COVID-19 este cea mai gravă criză de sănătate din vremurile noastre, generând consecințe dramatice sociale, economice. Există costuri macroeconomice majore asociate strategiei pentru soluționarea crizei de sănătate care trebuie să fie asumate. Este clar însă că răspunsul trebuie să vină ACUM. Șocurile comune necesită acțiuni comune, deoarece niciun stat membru nu are capacitatea de a acționa singur. Politica de coeziune, cea mai pragmatică expresie a solidarității europene, a prevăzut deja un prim răspuns rapid de urgență. Două acte legislative au fost adoptate de co-legislatori în acest sens, care asigură mobilizarea imediată a resurselor din fondurile ESI de 37 miliarde de euro pentru investiții în sistemele de sănătate publică și IMM-uri, precum și pentru o mai mare flexibilitate, inclusiv în ceea ce privește Fondul de solidaritate (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)).

Noi, membrii grupului PPE din Comisia REGI, salutăm toate aceste măsuri, însă solicităm Comisiei Europene să prezinte cât mai curând un alt pachet de inițiative, asigurând și mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene și mai multă adaptabilitate în ceea ce privește capacitatea de reacție.

Solicităm în cadrul cadrului politic actual (în cadrul CFM 2014-2020):
Crearea unei „rezerve de urgență de coeziune” în cadrul fondurilor ESI. Ar fi un pachet în cadrul politicii de coeziune, care să conțină sumele anuale prefinanțate neutilizate și 50% din dezangajările anuale de la fiecare exercițiu financiar până la sfârșitul perioadei de programare curente, în conformitate cu o regulă revizuită de dezafectare (N + 4 regulă). Suma totală va fi alocată statelor membre pe baza pre-finanțării și a dezangajării respective. Rezerva va fi declanșată numai în situații de „forță majoră”. Avantajul sistemului ar fi că nu ar fi nevoie de bani noi, în timp ce statele membre în cauză ar putea absorbi rapid partea respectivă a rezervei pentru a reacționa la o criză în curs de dezvoltare rapidă și la consecințele ce decurg;
Mai multă flexibilitate pentru regulile privind ajutoarele de stat ale fondurilor ESI în vigoare;
Prefinanțare crescută în perioade de criză / urgență și recuperare, inclusiv crize financiare, economice și sociale;
Mai multă asistență care trebuie acordată în contextul asistenței medicale transfrontaliere, pentru a îmbunătăți substanțial accesul la asistență medicală!