Grupul PPE din Comisia REGI sprijină măsurile de flexibilitate suplimentară excepțională a programelor politicii de coeziune!

PPEÎn cadrul reuniunii de lucru a Grupului PPE din Comisia de Dezvoltare Regională a Parlamentului European, la care am participat în această săptămână, am analizat regulamentul privind măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19.

Efectele directe și indirecte ale epidemiei de COVID-19 continuă să se intensifice în toate statele membre. Situația actuală este fără precedent și necesită măsuri excepționale, adaptate la situație, care trebuie aplicate în aceste circumstanțe. Prin primul pachet de măsuri propus de Comisie la 13 martie 2020 au fost introduse o serie de modificări importante care fac posibil un răspuns mai eficace în situația actuală. Între timp, efectele asupra economiilor și societăților noastre sunt tot mai grave. Prin urmare, este necesar – ca parte din al doilea set de măsuri – să se facă mai mult decât ceea ce este deja posibil și să se asigure o flexibilitate suplimentară excepțională pentru a se răspunde situației actuale fără precedent, care a dus la activarea cauzei derogatorii generale din cadrul Pactului de stabilitate și de creștere.

Un al doilea pachet, sub titlul Coronavirus Response Initiative Plus (CRII +) a fost publicat de Comisia Europeană la 2 aprilie, în urma consultărilor informale cu Parlamentul European și Consiliu. Acesta oferă o flexibilitate suplimentară, introducând noi opțiuni care permit o mobilizare mai mare a sprijinului nefolosit din fondurile ESI în contextul provocator al acestei crize particulare. Se referă la:

Rata de cofinanțare 100% a UE pentru programele de politică de coeziune pentru anul contabil 2020 – 2021, permițând statelor membre să beneficieze de finanțarea completă a UE pentru măsurile legate de criză;
posibilitatea de a transfera alocări pentru anul 2020 între FEDR și FSE, precum și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului Investiții pentru creștere și locuri de muncă, fără limitări;
posibilitatea transferurilor între categorii de regiuni pentru alocările pentru 2020;
flexibilitate în ceea ce privește concentrarea tematică până la sfârșitul perioadei de programare pentru a permite canalizarea investițiilor către sectoarele care au cea mai mare nevoie în aceste perioade de criză;
simplificare în ceea ce privește cerințele procedurale legate de implementarea programului, audituri și utilizarea instrumentelor financiare
posibilitatea FEDR de a oferi sprijin pentru întreprinderile aflate în dificultate în aceste circumstanțe specifice, asigurând consecvența cu abordarea adoptată în cadrul Cadrului temporar pentru măsurile de ajutor de stat și cu regulile de acordare a ajutorului de minimis.