Grupul PPE din Comisia REGI susține instrumentul european SURE, reprezentând o expresie tangibilă a solidarității Uniunii!

PPEÎn cadrul reuniunii de lucru a Grupului PPE din Comisia de Dezvoltare Regională din Parlamentul European, al cărei membru sunt, am analizat regulamentul privind instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (SURE) ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19.

Încă de la primele cazuri de infectare cu COVID-19, Uniunea Europeană depune eforturi neobosite în sprijinul statelor membre și al cetățenilor acestora pentru soluționarea crizei. Criza cu care ne confruntăm din cauza COVID-19 are o dimensiune umană semnificativă, precum și un impact socio-economic major. Prin urmare, este esențial ca Uniunea și statele sale membre să acționeze în mod decisiv și colectiv, în spirit de solidaritate, pentru a limita răspândirea virusului și a ajuta pacienții, pentru a contracara consecințele economice și pentru a reduce efectele sociale negative.

În ceea ce privește atenuarea impactului asupra ocupării forței de muncă, a fost introdus instrumentul SURE, de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE). Este un instrument temporar suplimentar conceput pentru a permite acordarea de asistență financiară din partea Uniunii de până la 100 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi din partea Uniunii pentru statele membre afectate.

Instrumentul SURE este disponibil pentru statele membre care trebuie să mobilizeze mijloace financiare semnificative pentru a combate consecințele economice și sociale negative ale epidemiei de COVID-19 pe teritoriul lor. Înființarea SURE reprezintă încă o expresie tangibilă a solidarității Uniunii, prin care statele membre sunt de acord să se sprijine reciproc prin intermediul Uniunii, punând la dispoziție resurse financiare suplimentare prin intermediul împrumuturilor. Instrumentul SURE va oferi asistență financiară statelor membre pentru a aborda creșterile bruște ale cheltuielilor publice legate de menținerea locurilor de muncă. Mai exact, instrumentul SURE va acționa ca o a doua linie de apărare, sprijinind schemele privind programul redus de muncă și măsurile similare, pentru a ajuta statele membre să protejeze locurile de muncă și, prin urmare, angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă, împotriva riscului de șomaj și de pierdere a veniturilor.