Grupul PPE propune "Un pact european de solidaritate împotriva pandemiei COVID-19"!

PPEÎn cadrul ședinței de lucru a Grupului PPE, am analizat documentul de poziție PPE „Un pact european de solidaritate împotriva pandemiei COVID-19″. Pentru a răspunde situației dramatice cauzate de COVID-19, Grupul PPE din Parlamentul European propune un Pact de Solidaritate constând în măsuri imediate pentru combaterea virusului, sprijinirea celor afectați, protejarea familiilor noastre, a lucrătorilor și a celor mai vulnerabili, susținerea întreprinderile și prevede un plan pe termen lung pentru a consolida răspunsul Europei la astfel de crize în viitor.

Pactul de solidaritate se bazează pe cinci piloni de acțiune concretă:
Un răspuns comun și imediat la provocările din sectorul de sănătate
Securizarea imediată a infrastructurii critice
Sprijinirea imediată a celor mai afectați cetățeni, întreprinderi și regiuni
Planificarea de îndată pentru viitor
Mai puține cazuri într-o perioadă mai lungă de timp

În ceea ce privește sprijinirea imediată a persoanelor, întreprinderilor și regiunilor afectate, impactul COVID-19 necesită măsuri imediate, precum un plan ambițios de sprijin și redresare economică. Răspunsul UE și al BCE la această pandemie constă și în punerea la dispoziție a peste 1 trilion de euro, iar prin efortul cojugat al statelor membre, se pun la dispoziție 3 triloane de euro.

Pentru a asigura o implementare rapidă a planului de recuperare, Grupul PPE propune:
Folosirea banilor neutilizați în bugetul actual al UE, inclusiv excedentul și marjele necheltuite și Fondul de ajustare la globalizare pentru a implementa rapid asistența financiară în regiunile și întreprinderile cele mai afectate și pentru a permite cea mai mare flexibilitate posibilă în utilizarea fondurilor
Ajungerea la un acord rapid cu privire la noul CFM care trebuie să fie un adevărat instrument de solidaritate și coeziune, să reflecte prioritățile corecte și să includă marje suficiente pentru evenimentele neprevăzute, inclusiv viitoarele pandemii
Crearea unui fond de solidaritate pentru combaterea pandemiei Coronavirus, de cel puțin 50 de miliarde de euro constând în maximum 20 de miliarde de euro în afara plafoanelor CFM din subvenții și până la 30 de miliarde de euro în împrumuturi, garantate de bugetul UE
Crearea unui sistem european care să sprijine munca part-time, iar din bugetul de stat să se acoperă o parte din pierderea salariului unui angajat din cauza timpului de lucru redus.
Sistemul bancar trebuie să aibă un rol proactiv în această criză, permițând companiilor și cetățenilor care se confruntă cu efecte dramatice din punct de vedere financiar ca urmare a COVID-19 să reducă sau să oprească temporar rambursarea datoriei sau a ipotecilor
Îmbunătățirea orientărilor privind ajutoarele de stat și sporirea sprijinului de minimis pentru agricultură și pescuit și fonduri suplimentare FEIS
Sprijinirea industriilor cheie