Guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2015

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Guvernarea pieţei unice europene ţine cont, în toate domeniile sale, în primul rând de nevoile consumatorilor şi al mecanismului de furnizare de bunuri şi servicii în interesul cetăţenilor europeni.

Ne confruntăm în continuare cu un fenomen de stratificare a pietelor, iar implementarea unitară a legislaţiei comunitară la nivelul tuturor statelor membre se loveşte în continuare de dificultăţi. Funcţionarea pieţei unice este în egală măsură condiţionată de aplicarea unor reguli care să asigure claritatea şi operabilitatea politicilor europene.

Există şi semnale optimiste: conform studului Now Casting Economics, în primul trimestru din 2015 zona euro a cunoscut o creştere de 0,4%. Un rezultat timid, dar promiţător, având în vedere trendul pozitiv al ultimelor şase luni.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consolidarea economiei zonei euro este esenţială, iar realizarea acestui proces implică înlăturarea obstacolelor şi a sarcinilor birocratice inutile ce stau în calea dezvoltării.