Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est

Activitățile economice din Europa depind într-o măsură semnificativă de legăturile existente de transport de foarte bună calitate. De asemenea, în vederea stimulării coeziunii economice, sociale și teritoriale în statele membre, e necesară existența unor rețele de transport bine conectate și accesibile. Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) reprezintă un prim pas în promovarea interconectării și interoperabilității rețelelor naționale. Este necesar să fie continuată dinamica acestui nou proces TEN-T, pentru a soluționa problemele referitoare la accesibilitatea și conectivitatea infrastructurii de transport din statele membre din Europa Centrală și de Est.

Cu toate că au fost realizate anumite progrese privind modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii de transport a statelor membre din centrul și estul Europei, încă există obstacole mari privind accesibilitatea și conectivitatea infrastructurii de transport. Drept urmare, m-am exprimat în favoarea acestui raport, deoarece consider că este un instrument esențial în vederea îmbunătățirii conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est și va avea un impact pozitiv în ceea ce privește creșterea economică și stimularea investițiilor.