Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra țărilor din afara UE

Crearea de locuri de muncă decente, competitivitatea și productivitatea în interiorul UE și în țările terțe prin intermediul unor politici inovatoare și instrumente noi menite să încurajeze activitatea actorilor economici pentru a relansa creșterea economică, inclusiv prin investiții în afara pieței unice sunt impetuos necesare în aceste momente.

În acest context, parteneriatele de tip public-privat (PPP) ar putea fi, printre alte opțiuni, o potențială sursă de creștere pentru întreprinderile din UE și, în același timp, ar putea fi utile pentru țările terțe partenere, întrucât aceste PPP-uri ar putea pune la dispoziție de infrastructuri, bunuri și servicii de interes general.

Am votat în favoarea raportului referitor la impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor de tip public-privat în țările din afara UE, pentru că o participare sporită a întreprinderilor din UE la PPP-uri de mare anvergură la nivel internațional ar putea crea avantaje substanțiale în ceea ce privește crearea de locuri de muncă decente, productivitatea, competitivitatea , precum și dezvoltarea capacităților tehnologice și a inovării în UE.