Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă

Domnule președinte, felicit și eu persoanele implicate în acest raport, apreciindu-l ca fiind un bun început.

Consolidarea mediului economic și de afaceri din Europa trebuie să constituie o preocupare permanentă a Comisiei Europene, având ca obiectiv major pe de o parte stabilizarea locurilor de muncă existente iar, pe de altă parte, crearea altora noi, precum și creșterea competitivității la nivelul Uniunii Europene.

Astăzi vorbim tot mai mult despre ceea ce înseamnă piața unică europeană, ceea ce, desigur, presupune și o legislație care să asigure o abordare armonizată și transparentă în întreaga Uniune Europeană. Este important să existe standarde adecvate, care să asigure o guvernanță corporativă funcțională a societăților comerciale, în vederea sustenabilității pe termen lung, acest lucru fiind atât în interesul acestora, cât și în cel al statelor membre.

În același timp este, însă, necesar să se găsească un echilibru între facilitarea exercitării drepturilor acționarilor, dreptul la confidențialitate precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, este nevoie de o creștere a transparenței în ceea ce privește remunerația administratorilor. Cu toate acestea – și spun „cu toate acestea” subliniind acest lucru, apreciez că existenta unui cadru legislativ la nivelul Uniunii Europene nu trebuie să impieteze asupra drepturilor acționarilor unei societăți comerciale, fie ea și transfrontalieră, de a-și stabili propria politică de remunerare în cadrul planului de afaceri.

Este de reținut, totuși, că implicarea acționarilor în mod efectiv și durabil reprezintă fundamentul modelului de guvernanță corporativă eficientă, iar părțile interesate, și în special angajații, trebuie stimulați și încurajați să se implice în procesele decizionale ca și o garanție a unui management eficient.