Incapacitatea accesării fondurilor pentru categoria NEET

Prin intermediul Programului Operațional Capital Uman, tinerii din România care nu sunt angajați au șansa să fie incluși în activități de orientare și consiliere profesională, activități de formare și obținere a unui loc de muncă, astfel încât să fie integrați pe piața muncii. Au fost virate 30% din fondurile dedicate acestui proiect, însă România se află în incapacitatea de a demara activitățile prevăzute în proiect și acoperite de cei 32 milioane de euro deja virați, deoarece Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă nu deține încă o situație oficială a tinerilor care fac parte din grupul țintă. În prezent, tinerii care s-au înregistrat în baza de date sunt 55 279 din totalul de 441 000 NEET care au fost identificați în 2013 de către Institutul Național de Statistică. Cu toate acestea, celor 55 279 de tineri înscriși în evidențele agenției nu li s-au solicitat informații privind participarea lor în vreun program de educație sau training, ceea ce reduce numărul inițial de persoane înregistrate și face imposibilă implementarea proiectului.

Care este punctul de vedere al Comisiei cu privire la incapacitatea României de a accesa fondurile destinate tinerilor din categoria NEET?

Ce recomandă Comisia agențiilor vizate pentru a accelera crearea bazei de date cu tinerii șomeri care nu fac parte dintr-un program de educație sau training?