Înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea presupuselor nereguli și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea legislației UE în legătură cu spălarea banilor, evaziunea fiscală și frauda fiscală; atribuții, componența numerică și durata mandatului

Având în vedere incidența crescută a cazurilor de spălare de bani, evaziune și fraudă fiscală, devine necesară înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea acestor presupuse nereguli.

Rolul acestei comisii de anchetă este fundamental în asigurarea respectării aplicării legislației Uniunii. Ca urmare, comisia de ancheta va investiga presupunele omisiuni ale Comisiei de a asigura respectarea unor Directive precum: Directiva 2014/91/UE, Directiva 2011/61/UE, Directiva 2009/138/CE, Directiva 2006/43/CE. De asemenea, va elabora recomandări privind măsurile menite să încurajeze țările terțe să aplice standarde minime de bună guvernanță în aspecte fiscale și de planificare fiscală agresive și va evalua cele mai recente evoluții în legătură cu Strategia externă a Comisiei pentru impozitare.

Am considerat oportună înființarea unei comisii de anchetă pentru a investiga acuzațiile de încălcare a dreptului UE și de administrare defectuoasă în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală având în vedere impactul negativ de ordin financiar și legal, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestei inițiative.