Informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 are drept scop îmbunătățirea protecției investitorilor individuali care investesc în produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), dar și recâștigarea încrederii consumatorilor în serviciile financiare, date fiind efectele crizei financiare.

În vederea atingerii acestor obiective este prevăzută atât obligația creatorilor acestor produse de a respecta cerințele privind publicarea informațiilor, cât și obligația ca investitorii individuali să primească documentele cu informațiile esențiale (DIE). În contextul în care au fost anumite întârzieri în adoptarea regulamentului delegat, s-a propus amânarea datei de aplicare a Regulamentului cu 12 luni pentru a se asigura respectarea tuturor standardelor și pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de regulament.

Consider oportună această amânare de 12 luni în vederea eliminării tuturor incertitudinilor juridice, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui raport.