Instituțiile europene pun la dispoziția fermierilor un nou set de măsuri pentru a sprijini sectorul agroalimentar în această criză!

PPEÎn cadrul reuniunii grupului de lucru a Comisiilor de Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dezvoltare Regională, Bugete, Transporturi din Parlamentul European, am analizat noul set de măsuri anunțat de Comisia Europeană pentru fermieri, ca răspuns la criza generată de pandemia COVID-19.

Inițiativa de investiții de răspuns Coronavirus plus (CRII+) introduce o flexibilitate și o simplificare excepțională în utilizarea fondurilor europene de investiții structurale (ESIF), inclusiv fondul agricol european pentru dezvoltare rurală (FEADR). În ceea ce privește FEADR, CRII + va sprijini fermierii, zonele rurale și țările UE prin creșterea flexibilității în utilizarea acestor fonduri, astfel:

Flexibilitate în utilizarea instrumentelor financiare: fermierii și alți beneficiari ai dezvoltării rurale vor putea beneficia de împrumuturi sau garanții pentru a acoperi costuri operaționale de până la 200.000 EUR, în condiții favorabile, cum ar fi ratele dobânzilor foarte mici sau programele de plată favorabile.
Realocare de fonduri: țările UE pot aloca bani încă disponibili în cadrul programelor de dezvoltare rurală (PDR) pentru a finanța acțiuni relevante pentru a face față crizelor. Banii vor trebui folosiți în continuare în cadrul PDR. Comisia va sprijini statele membre și va reacționa prompt la orice solicitări de modificări ale programului.
Amânare pentru depunerea rapoartelor anuale: termenul limită pentru care țările UE să prezinte aceste rapoarte cu privire la punerea în aplicare a PDR-urilor lor este amânat, acordând mai mult timp autorităților naționale.

Pe lângă măsurile direct legate de FEADR în cadrul CRII +, Comisia propune flexibilitate și simplificare suplimentară a altor instrumente de politică agricolă comună (PAC):

Prelungirea termenului pentru cererile de plată PAC: termenul va fi prelungit cu o lună, în perioada 15 mai – 15 iunie 2020, oferind mai mult timp fermierilor pentru a completa cererea lor atât pentru plăți directe, cât și pentru plăți pentru dezvoltare rurală.
Ajutoare de stat sporite: În conformitate cu noul cadru temporar pentru ajutoarele de stat, fermierii pot beneficia acum de un ajutor maxim de 100.000 EUR pe fermă, iar companiile de prelucrare și comercializare a alimentelor pot beneficia de maximum 800.000 €.
Fluxul continuu de produse alimentare pe teritoriul UE: Comisia se coordonează strâns cu statele membre pentru a asigura o piață unică pentru bunuri prin crearea de „Culoare verzi”.