Instrumente de managementul riscului în agricultură

La nivelul UE, instrumentele de managementul riscului în agricultură au cunoscut o evoluție diferită în funcție de opțiunile fiecărui stat membru. Compensațiile în urma calamităților naturale acoperă categorii limitate de despăgubiri, în unele state membre animalele nu intră sub incidența acestor compensații.

Anual, cheltuielile legate de despăgubiri în urma calamităților naturale, în UE-28, se ridică la peste un miliard de euro. Deoarece nu există instrumente de piață disponibile pentru managementul riscului, statele membre acordă ajutoare de tip ad-hoc din bugetele publice pentru a veni în sprijinul fermierilor în cazul calamităților naturale. În cele mai multe cazuri, ele acoperă producțiile agricole, iar uneori și unele epidemii ce afectează anumite efective de animale.

În cele mai multe cazuri, ajutoarele de stat acordate afectează serios bugetele naționale, prin urmare, unele state membre și-au creat propriile fonduri pentru managementul riscului în agricultură.

1. Având în vedere aceste inițiative, consideră Comisia oportună introducerea unui sistem comun de asigurări agricole? 2. Pornind de la modelul de succes din SUA, ar putea Comisia susține crearea unei piețe europene de instrumente financiare de tip futures pentru produsele agricole?