Instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole

Doamnă președintă, fermierii din întreaga Uniune Europeană deplâng faptul că veniturile lor sunt în scădere, iar suprafețele exploatate cunosc o diminuare accentuată. În tot acest timp, costurile de producție au crescut considerabil, determinând creșterea prețurilor, cu un impact greu de suportat atât pentru producătorii agricoli, cât și pentru consumatori. În aceste condiții, volatilitatea prețurilor se manifestă extrem de sever în sectorul agricol, care este vulnerabil în fața fluctuațiilor de pe piețele interne și externe, a tendințelor de consum la nivel global, dar și a schimbărilor climatice. Producătorii agricoli gestionează cu greu aceste efecte, iar autoritățile publice naționale, din păcate, nu fac uz de instrumente eficiente în vederea reglării dezechilibrelor de pe piețe.

Apreciem, astfel, că se impune consolidarea procesului de înființare și dezvoltare a organizațiilor de producători și a asociațiilor în sectoarele agricole, în vederea creării propriilor capacități de producție, de procesare, de depozitare, dar și de desfacere. Trebuie crescută, de asemenea, puterea de negociere la stabilirea contractelor pe termen mediu și lung, dar și facilitarea aprovizionării supermarketurilor din ceea ce numim lanțul scurt de aprovizionare. La nivelul Uniunii Europene, este importantă înființarea unei unități de prognoză, care să previzioneze producția pe sectoare și capacitățile de absorbție a pieței, astfel încât fermierii să își poată corela în mod eficient cererea cu oferta. Dezvoltarea fondurilor mutuale în agricultură și a instrumentelor de asigurare a producției constituie un sprijin real pentru fermieri în vederea prevenirii volatilității prețurilor, dar și a combaterii pagubelor în acest sector.