Insulele europene prezintă caracteristici deosebite prin prisma condițiilor de mediu, având habitate și specii endemice, dar și din perspectiva aspectelor culturale, având un patrimoniu arhitectonic, situri, peisaje, caracteristici agricole și neagricole și identități geografice remarcabile.

Insulele europene au un rol semnificativ la consolidarea dezvoltării sustenabile în Uniune, având în vedere potențialul lor ridicat de producere a energiei din surse regenerabile, datorită expunerii specifice la curenți eolieni, maree și lumina solară. Totuși, o parte din insulele Uniunii se încadrează și în regiuni periferice fiind vulnerabile la diverse provocări cu care se confruntă Europa cum ar fi mondializarea, tendințele demografice, schimbările climatice, aprovizionarea cu energie și, îndeosebi în zonele sudice, expunerea la fluxurile crescânde de migrație. Drept urmare, se impun conectivități mai eficiente prin rute maritime, printr-un acces mai bun la porturi și prin servicii mai bune de transport aerian. Consider că este deosebit de importantă favorizarea accesibilității regiunilor și legăturile dintre insule astfel încât aceste zone insulare să devină puncte turistice și de interes crescut.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider că este necesară o abordare strategică, de dezvoltare sustenabilă a zonelor insulare europene prin promovarea inovării și a competitivității în aceste regiuni.